kan ar bobl 19

Round ar vugale
« Kig ha fars »

Me m eus 10 sac’had kig ha fars
Ur bern traou mat a zo e-barzh

Me m eus 10 sac’had kig ha fars
Ur bern traou mat a zo e-barzh

Kargañ kargañ atav
Ur sac’h goulo ur sac’h goulo
Kargañ kargañ atav
Ur sac’h goulo chom ket en e sav

Kargañ kargañ atav
Ur sac’h goulo ur sac’h goulo
Kargañ kargañ atav
Ur sac’h goulo chom ket en e sav

Hag all

SuivantPrécédent