Eur maligorn

K : Eur maligorn dindan ar glao

D: Ur maligorn dindan ar glao

K : Eur maligorn dindan ar glao
Fall an amzer! Warc’hoazh vo brao!

K : Eur maligorn dindan ar glao
Fall an amzer! Warc’hoazh vo brao!

Daou ( 2) valigorn dindan ar glao

Tri (3) maligorn dindan ar glao

Pevar (4 ) maligorn dindan ar glao

Un escargot

K : Un escargot sous des trombes d’eau

D : Un escargot sous des trombes d’eau

K : Un escargot sous des trombes d’eau
Il fait mauvais temps,demain il f'ra beau

D : Un escargot sous des trombes d’eau
Il fait mauvais temps,demain il f’ra beau

2 escargots …..3, 4

Ton