DOUAR DOUR HA TAN

1
Dour dour dour
Vit gounit karotez ha pour
Dour dour dour
Vit gounit karotez ha pour

2 Tan tan tan
Da dommañ e goan da Yann
Tan tan tan
Da dommañ e goan da Yann

3 Douar douar douar
Vit kreskiñ mat d’ar mouar
Douar douar douar
Evit kreskiñ mat d’ar mouar

4 Dour, dour, dour
Vit gwalc'hiñ an daouarn lous
Dour, dour, dour,
Vit livañ gloan dañvad dous

5 Tan, tan, tan,
Vit sklerijennañ ho ti
Tan, tan, tan,
Vit ijinañ patati.

6 Douar, douar, douar,
Vit hadañ geot ha bleunioù.
Douar, douar, douar
Vit sevel boloumigoù

Ton